• MON - SAT: 9h00 – 21h00
img

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Nhân viên tư vấn
Nhân viên tư vấn

Trung tâm K2 English tuyển dụng vụ trí tư vấn viên, chịu trách nhiệm tư vấn khóa học cho học viên đến đăng ký học

Xem thêm
Nhân viên marketing
Nhân viên marketing

Trung tâm K2 English tuyển dụng vụ trí marketing, phụ trách phần công việc được trung tâm phân bổ

Xem thêm
Giáo viên tiếng anh
Giáo viên tiếng anh

Đứng lớp và giảng dạy theo nội dung đào tạo của khóa học; đảm bảo hoàn thành khung kiến thức yêu cầu của từng khóa; Thiết kế hệ thống bài giảng, bài tập về nhà, kiến thức bổ trợ cho khóa học

Xem thêm