• MON - SAT: 9h00 – 21h00

TIẾNG ANH THIẾU NIÊN – MASTER TEEN (Từ 12 đến 16 Tuổi)

TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

1. Lịch học:

 

MASTER TEEN

  • Thứ 3 – Thứ 5        18:00 – 19:30 / 19:30 – 21:00 
  • Thứ 4 – Thứ 6        18:00 – 19:30 / 19:30 – 21:00 
  • Thứ 7 – CN             08:30 – 10:00 / 14:30 – 16:00

                                        17:30 – 19:00 / 19:30 – 21:00             

 

2. Xếp lớp:

 

MASTER TEEN

CẤP ĐỘ

THỜI LƯỢNG

HỌC PHÍ

CHỨNG CHỈ

CHALLENGER 1

80 Buổi

3.950.000/ 16 Buổi

15.550.000 / 80 Buổi

KET

CHALLENGER 2

80 Buổi

3.950.000/ 16 Buổi

15.550.000 / 80 Buổi

Cambridge ESOL

CONQUER 1

80 Buổi

3.950.000/ 16 Buổi

15.550.000 / 80 Buổi

PET

CONQUER 2

80 Buổi

3.950.000/ 16 Buổi

15.550.000 / 80 Buổi

Cambridge ESOL