• MON - SAT: 9h00 – 21h00

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐỊNH CƯ NƯỚC NGOÀI - ENGLISH FOR IMMIGRATION

 

1. LỊCH HỌC:

ENGLISH FOR IMMIGRATION

  • Thứ 3 – Thứ 5         19:00 – 21:00 
  • Thứ 6 – Thứ 7         19:00 – 21:00  

 

2. XẾP LỚP:

ENGLISH FOR IMMIGRATION

CẤP ĐỘ

THỜI LƯỢNG

HỌC PHÍ

KHÓA HỌC

EII 1,2,3

64 Buổi

2.450.000/ 20 Buổi

6.950.000 / 64 Buổi

Listening, Speaking, Reading, Writing, CD, Video

EII 4,5,6

64 Buổi

2.450.000/ 20 Buổi

6.950.000 / 64 Buổi

EII 7,8,9

64 Buổi

2.450.000/ 20 Buổi

6.950.000 / 64 Buổi

EII 10,11,12

64 Buổi

2.450.000/ 20 Buổi

6.950.000 / 64 Buổi